Поло маици – Fruit of The Loom

Напомена: може да има минимално отстапување од димензиите +-0.5%.

MaskiMaiciFTL

Женски поло маици – Fruit of The Loom

Напомена: може да има минимално отстапување од димензиите +-0.5%.

ZenskiMaiciFTL

Машка поло маица – Explode

Напомена: може да има минимално отстапување од димензиите +-0.5%.

Женска поло маица – Explode

Напомена: може да има минимално отстапување од димензиите +-0.5%.